Tabela prioriteta

Prioritet Ime Opis
P1 Kritičan Prekid uzrokuje kritičnu nedostupnost funkcionalnosti ili potpuni prekid mrežnih servisa uz ozbiljan uticaj na dostupnost usluga. Ne postoji moguća alternativa.
P2 Normalan Nekritična funkcija ili procedura, neupotrebljiv ili težak za upotrebu, operativni uticaj, bez direktnog uiticaja na dostupnost servisa. Dostupno je alternativno rješenje.
P3 Nizak Aplikacija ili izolovana procedura neupotrebljiva, alternativa dostupna, oporavak moguć.

Lanaco Service Desk

U slučaju bilo kakvih problema u radu Cloud servisa i tehničkih upita možete dobiti podršku našeg servis deska 24/7, putem:

Telefon +387 51 335 577

E-mail servicedesk@lanaco.com

Web forma https://podrska.lanaco.com/

Dozvoljeno vrijeme dejstva

Rapoloživost Call centra Svakim danom: 24 časa / 7 dana u sedmici
Vrijeme rješenja zahtjeva (prema prioritetima) P1 (Visok prioritet) 8 časova
P2 (Srednji prioritet) 2 dana (48 časova)
P3 (Nizak prioritet) 5 dana (120 časova)

Kontaktirajte sa nama i zatražite ponudu